22 thoughts on “Hình ảnh Sài Gòn xưa”

 1. Mấy năm trước, N. có lên internet “chôm” về cả trăm tấm để dành coi, vì biết SG rồi đây sẽ thay đổi nhiều mà trí nhớ thì ngày càng bỏ ta mà đi. Như lời than thở trong một bài thơ của ai đó N. đọc được cách đây đã lâu: “Cảnh cũ còn đâu mỗi bận về”….

  Liked by 1 person

   1. Nghe chị Tám nói N. Đóan chắc là lâu lắm Chị chưa về Vn? Nếu đúng thì Chị sẽ như Lưu Nguyễn thôi vì Vn giờ thay đổi rất nhiều. N. về đôi ba năm/ lần mà có khi còn bị lạc đường, huống hồ….

    Liked by 1 person

 2. Đây nè bà chị, bà chị có thể vào Flickr, coi những cái set của ông ta! Qua ông ta, tui tìm lại được cô giáo cũ dạy Sử năm 12 của tui! Ông ta là bạn học trung học của cổ.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s