13 thoughts on “Rừng đông tuyết lũng âm u”

    1. Nai có bọ chét có thể truyền bệnh Lyme. Nai cũng hay ăn cây lá hoa nên nhiều người họ ghét nai lắm, đuổi xua hò hét luôn. Nai hay tụ trên sân nhà mình và chúng thả phân trên sân rất nhiều, trông gớm lắm nhưng cứ nhìn chúng là thấy thương. 🙂

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s