13 thoughts on “Rừng đông tuyết lũng âm u”

    1. Coi vậy chớ cách xa lộ chỉ có mấy trăm mét thôi Nguyenmk. Chỉ có tội một điều là cái đường lái xe vào nhà hơi dốc nên tuyết xuống là mệt.

      Liked by 2 people

    1. Nai có bọ chét có thể truyền bệnh Lyme. Nai cũng hay ăn cây lá hoa nên nhiều người họ ghét nai lắm, đuổi xua hò hét luôn. Nai hay tụ trên sân nhà mình và chúng thả phân trên sân rất nhiều, trông gớm lắm nhưng cứ nhìn chúng là thấy thương. 🙂

      Like

Comments are closed.