Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu

Chơ Vơ – Ảnh của Bà Tám
Tác giả: Trần Hoài Thư

Xa nhà mấy mươi năm
Tình hoài hương đông cứng
Tết theo bông tuyết trắng
Lả tả bay đầy hồn

Chợt nghe tiếng còi tàu
Vọng trong đêm trừ tịch
Tiếng còi tàu quen thuộc
Sao đêm nay giật mình ?

30 Âm lịch

THT

4 thoughts on “Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu”

  1. Cám ơn N. Nhà thơ THT có nhiều bài đọc hay lắm. Tôi nhớ hai câu:
   Ra về biết chở gì theo,
   Chở thêm vạt nắng trên đèo vào xe.
   Hình ảnh thật là đẹp.

   Liked by 3 people

Comments are closed.