15 thoughts on “Tuyết đầu năm hay tuyết cuối năm”

    1. Xe của người ta đi lạc đường cần quay đầu, tình cờ bánh xe in thành hình hai trái tim thật đẹp. Vợ chồng già mà Bác, cũng có lúc đầy lúc vơi, nhưng vẫn tựa nhau mà sống.

      Liked by 1 person

Comments are closed.