NHỮNG GIỌT LỆ

NHỮNG GIỌT LỆ – HÀN MẶC TỬ

Trời hỡi bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

6 thoughts on “NHỮNG GIỌT LỆ”

    1. Mình muốn tập làm thơ nên dự định mỗi tuần sẽ đăng một bài thơ của những tác giả danh tiếng. Thấy hai bài mình thích hồi xưa nên đăng chơi trong lúc bận rộn và bí bài. HA có gì vui không sao ít thấy đăng bài quá vậy? Năm nay đi chơi ở đâu?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s