Văn Nhân và Tình Sử

IMG

IMG_0001

Nhận được tặng phẩm của nhà báo kiêm nhà văn Vương Trùng Dương. Xin ân cần giới thiệu với bạn đọc. Đây là người đầu tiên đăng bài của tôi lên báo, cho nên…

2 thoughts on “Văn Nhân và Tình Sử”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s