Một buổi sáng đầu tháng Tám chỉ ngồi nghe nhạc

Bắt chước một blog bạn, HN The Kitchen Window, tôi nghe Leonard Cohen. Tôi nghiện cái giọng khàn đặc quếnh của ông và lyrics của ông ngay cả trong đọa lạc cũng có nhuốm chút Thiền, vài nét đơn sơ của vòng Sinh Tử Bệnh Lão Khổ, nhuốm chút vô thường của cuộc đời, có lẽ vì ông có thời học làm thầy tu. Tôi nghe album Ten New Songs và thấy có ba bài hợp ý (vì nó giống nhạc Việt quá)

Boogie Street

O Crown of Light, O Darkened One,
I never thought we’d meet.
You kiss my lips, and then it’s done:
I’m back on Boogie Street.

A sip of wine, a cigarette,
And then it’s time to go.
I tidied up the kitchenette;
I tuned the old banjo.
I’m wanted at the traffic-jam.
They’re saving me a seat.
I’m what I am, and what I am,
Is back on Boogie Street.

And O my love, I still recall
The pleasures that we knew;
The rivers and the waterfall,
Wherein I bathed with you.
Bewildered by your beauty there,
I’d kneel to dry your feet.
By such instructions you prepare
A man for Boogie Street.

O Crown of Light, O Darkened One…

So come, my friends, be not afraid.
We are so lightly here.
It is in love that we are made;
In love we disappear.
Tho’ all the maps of blood and flesh
Are posted on the door,
There’s no one who has told us yet
What Boogie Street is for.

O Crown of Light, O Darkened One,
I never thought we’d meet.
You kiss my lips, and then it’s done:
I’m back on Boogie Street.

A sip of wine, a cigarette,
And then it’s time to go . .

By the Rivers Dark ,

By the rivers dark
I wandered on.
I lived my life
in Babylon.

And I did forget
My holy song:
And I had no strength
In Babylon.

By the rivers dark
Where I could not see
Who was waiting there
Who was hunting me.

And he cut my lip
And he cut my heart.
So I could not drink
From the river dark.

And he covered me,
And I saw within,
My lawless heart
And my wedding ring,

I did not know
And I could not see
Who was waiting there,
Who was hunting me.

By the rivers dark
I panicked on.
I belonged at last
to Babylon.

Then he struck my heart
With a deadly force,
And he said, ‘This heart:
It is not yours.’

And he gave the wind
My wedding ring;
And he circled us
With everything.

By the rivers dark,
In a wounded dawn,
I live my life
In Babylon.

Though I take my song
From a withered limb,
Both song and tree,
They sing for him.

Be the truth unsaid
And the blessing gone,
If I forget
My Babylon.

I did not know
And I could not see
Who was waiting there,
Who was hunting me.

By the rivers dark,
Where it all goes on;
By the rivers dark
In Babylon.

Here It is, 

Here is your crown
And your seal and rings;
And here is your love
For all things.

Here is your cart,
And your cardboard and piss;
And here is your love
For all of this.

May everyone live,
And may everyone die.
Hello, my love,
And my love, Goodbye.

Here is your wine,
And your drunken fall;
And here is your love.
Your love for it all.

Here is your sickness.
Your bed and your pan;
And here is your love
For the woman, the man.

May everyone live,
And may everyone die.
Hello, my love,
And, my love, Goodbye.

And here is the night,
The night has begun;
And here is your death
In the heart of your son.

And here is the dawn,
(Until death do us part);
And here is your death,
In your daughter’s heart.

May everyone live,
And may everyone die.
Hello, my love,
And, my love, Goodbye.

And here you are hurried,
And here you are gone;
And here is the love,
That it’s all built upon.

Here is your cross,
Your nails and your hill;
And here is your love,
That lists where it will

May everyone live,
And may everyone die.
Hello, my love,
And my love, Goodbye.

4 thoughts on “Một buổi sáng đầu tháng Tám chỉ ngồi nghe nhạc”

 1. Nghe lời nhạc của LC mình không hiểu hết nhưng vẫn thích nghe. Những câu có thể hiểu được thì thấm thía. Khi mình nghe nhạc của ông mình phải ngồi yên, nhắm mắt nghe mới đã. Bài By The Rivers Dark và Here It Is lần đầu được nghe. Hay lắm… Just what I need today 🙂

  Liked by 1 person

  1. Nhạc của LC không hiểu sao có khi mình nghe thấy cảm động quá. Những câu hát như “may everyone live, may everyone die, hello my my love and my love goodbye.” Mới nghe thấy may everyone live, rồi may everyone die có vẻ kỳ kỳ, như tự nhiên trù ẻo người ta chết. Tuy nhiên nghĩ thêm một chút thì thấy có lẽ ông muốn nói, cầu chúc mọi người sống một cuộc đời hạnh phúc như ý, và mọi người đều đến một lúc nào đó cũng được ra đi thanh thản. Thử tưởng tượng mình phải sống lây lất , sống hoài, mà không thể nào chết được, thấy sợ hãi quá. Còn câu hát hello my love and my love goodbye làm mình thấy sự tan vỡ chớp nhoáng của một cuộc tình. Mới thấy đó mà mất đó, hoặc là thấy người tình cũ đi thoáng ngang chưa kịp chào hỏi thì người ta lủi đi trốn mất. Nghĩ thế mà thấy đau. Đúng là sự tưởng tượng của người nghe.
   Mấy bài này trong album Ten New Songs của Leonard Cohen. Hình như cũng mới ra thôi.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s