Vàng mấy khoảng cho mặt trời tới đậu

Không phải suối
Không phải sông
Mà ướt đầm mái tóc
Không phải rực vàng
Một màu hoa cúc
Mà đơn sơ áo ướt một đôi vùng
Em tắm biển về biển ướt ở sau lưng
Vàng mấy khoảng cho mặt trời tới đậu
Em đạp xe về
Dáng hiền thục quá
Đơn giản vậy mà sao lòng anh lạ
Nghiêng theo em như thể đóa hoa quỳ
Ôi màu vàng đâu thể dễ phai đi
Màu vàng không phai
Mặt trời vẫn ướt
Nên phương em lẽo đẽo một phương quỳ

Bài thơ “Một Phương Quỳ” của tác giả Từ Thế Mộng.
Nguồn: http://www.gio-o.com/thotinhnam1975.html
Ảnh của Nguyễn thị Hải Hà
Chụp ở Duke Farms, dạo vườn ngày 08-23-2015 với người bạn đồng nghiệp cũ Donna Bodden.

18 thoughts on “Vàng mấy khoảng cho mặt trời tới đậu”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s