Thêm vài tác phẩm điêu khắc ở viện Bảo Tàng Mỹ Thuật ở Baltimore

Cái đầu
Joan Miro, người Spanish, (1893-1983), Tựa đề Cái Đầu (Head), sáng tác năm 1974, bằng đồng.
Louis Nevelson, người Mỹ gốc Ukraine, (1900-1988), tác phẩm làm từ năm 1971-1976, bằng nhôm sơn đen
Louis Nevelson, người Mỹ gốc Ukraine, (1900-1988), Tựa đề Seventh Decade Forest (Tình trạng của rừng vào lúc bảy mươi năm sau) tác phẩm làm từ năm 1971-1976, bằng nhôm sơn đen
Tác giả: Pablo Gargallo, người Spanish, (1881-1939), Tựa đề Nhà Tiên Tri (Thánh John The Baptist), sáng tác năm 1933, bằng đồng
Tác giả: Pablo Gargallo, người Spanish, (1881-1939), Tựa đề Nhà Tiên Tri (Thánh John The Baptist), sáng tác năm 1933, bằng đồng
Tác giả: Max Bill , Người Thụy Sĩ, (1908-1994), tựa đề Endless Ribbon (Dải nơ vô tận), sáng tác 1953, mẫu ban đầu làm năm 1935, làm bằng đá granite
Tác giả: Max Bill , Người Thụy Sĩ, (1908-1994), tựa đề Endless Ribbon (Dải nơ vô tận), sáng tác 1953, mẫu ban đầu làm năm 1935, làm bằng đá granite
Tác giả: Alexander Calder, người Hoa Kỳ (1898-1976), tựa đề 100 Yard Dash, sáng tác năm 1969, làm bằng thép, sơn đỏ
Tác giả: Alexander Calder, người Hoa Kỳ (1898-1976), tựa đề 100 Yard Dash (Chạy Nước Rút 100 yard hay là 91 mét), sáng tác năm 1969, làm bằng thép, sơn đỏ

4 thoughts on “Thêm vài tác phẩm điêu khắc ở viện Bảo Tàng Mỹ Thuật ở Baltimore”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s