Nhìn thấy trong lúc đi bộ chiều hôm qua

Bóng lá
Soi bóng
Một mình
Một mình một cõi
Tỏa sáng
Tỏa sáng
Lừng lững giữa trời xanh
Lừng lững giữa trời xanh
Ba chìm bảy nổi
Ba chìm bảy nổi

9 thoughts on “Nhìn thấy trong lúc đi bộ chiều hôm qua”

  1. Chưa thấy hình của “chín lênh đênh” BT à! Đi bộ tốt cho sức khỏe mà còn chụp được nhiều hình đẹp thì quý hóa quá.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s