18 thoughts on “Ngày đầu tiên của mùa thu”

  1. Xem hình của Tám và mơ mộng một chuyến vi vu đâu đó có mùa thu, lá vàng lá đỏ cũng như những hình ảnh của bí ngô tương tự như ảnh đẹp của bạn. còn bây giờ thì có quyền mơ mộng qua hình ảnh

    Liked by 1 person

  2. Xứ cao bồi vẫn nắng, nóng, chưa có vẻ gì nàng Thu sẽ ghé thăm nữa. Nếu không thấy những hình ảnh như kiểu Bà Tám chụp & dán lên blog này thì có lẽ hổng biết mùa Thu đang trở về luôn á! 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s