Bên cửa sổ

tia sáng bình minh

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những tấm ảnh chụp tia sáng soi qua rặng cây. Tôi vẫn thầm ước chụp được những tấm ảnh như vậy. Mấy hôm trước, thấy bình minh bên cửa sổ, trời nhiều mây, chụp được tấm này. Tuy còn vụng về nhưng cũng là dịp may không mấy khi gặp được nắng xuyên qua mây.

17 thoughts on “Bên cửa sổ”

  1. “Xinh thay tiết thu thiên quang cảnh
    Khi [bình minh] dãi ánh xiên xiên”

    Hôm qua gặp thấy một bài thơ , hôm nay được nhìn ảnh của BT. (Ngẫu nhiên 🙂 …)

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s