Đầu thu

con đường xanh

Con đường xanh u tịch,
Trời vẫn biêng biếc xanh
Như thu vừa chạm ngõ
Tuổi đời sao qua nhanh.

6 thoughts on “Đầu thu”

    1. Không được bi quan như thế. Còn xuân xanh như thế thì phải thong thả sống. Dấu chấm rồi sẽ đến, đừng chờ đợi làm gì. Người ta còn lo chạy trốn dấu chấm kia kìa.

      Like

Comments are closed.