16 thoughts on “Tình già”

  1. Hình ảnh đơn giản, nhưng trong mắt người hữu tình thì lại toàn ý thơ 🙂
    Cháu thích hình cô chụp và lời đề của cô lắm ạ 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s