Triển lãm tranh của Đinh Cường và Nguyễn Đình Thuần

Đăng bài cũ để tưởng niệm họa sĩ Đinh Cường và vinh danh họa sĩ Nguyễn Đình Thuần.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Có người báo tin cho tôi biết hai họa sĩ Đinh Cường và Nguyễn Đình Thuần tổ chức triễn lãm tranh từ thứ Năm 28 tháng 10 đến thứ Bảy 6 tháng 11 năm 2010 ở Annam Heritage ở bên Tây. Dù không hiểu biết về hội họa tôi cũng thích xem tranh, xem sắc màu, bố cục, và thỉnh thoảng tìm hiểu tư tưởng của họa sĩ nếu có người giải thích. Nhưng mà trời ơi, làm sao có thể qua Paris để ngắm tranh của hai ông?

Đinh Cường nổi tiếng đã lâu đời. Viết về ông lại sợ người ta cho là mình dựa hơi người có danh tiếng nếu không chẳng ai đọc mấy bài tạp ghi ấm ớ này. Ông là bạn thân của Trịnh Công Sơn, mỗi người làm chủ một giang sơn. Ngu khờ nhưng tôi thấy trong nhạc của Trịnh Công Sơn có tranh của Đinh Cường và tranh…

View original post 743 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s