Vầng Trăng Khuyết

nhìn ra cửa sổ trước khi về

Mùa Đông, buổi sáng gần bảy giờ rưỡi mặt trời mới lên. Buổi chiều, bốn giờ rưỡi mặt trời đã lặn. Gần đến giờ ra về chắc đâu chừng bốn giờ, bên ngoài còn nắng (may quá thỉnh thoảng có một ngày nắng rất vàng dầu bên ngoài khá lạnh) tôi nhìn ra cửa sổ thấy vầng trăng treo lơ lửng trên không trung.

Nửa vầng trăng. Trăng nầy là trăng non. Bạn có biết nhìn trăng nào non trăng nào già không.

Mây mùa thu, che nửa vầng trăng lạnh,
Chiếc cổ bình, sầu rụng chứa bao lâu.

Không biết thơ ai, nghe từ trong bài hát Nửa Vầng Trăng Thái Thanh hát. Tôi thích bài này lắm, ai chưa nghe qua thì xin giới thiệu.

2 thoughts on “Vầng Trăng Khuyết”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s