7 thoughts on “If you miss me, here is my meow”

    1. Mấy bữa trước thấy nó đi chỉ có ba chân, một chân trước bên phải nó co lên như bị đau. Thấy tội nghiệp muốn giúp nó nhưng không làm được gì.

      Like

Comments are closed.