7 thoughts on “If you miss me, here is my meow”

    1. Mấy bữa trước thấy nó đi chỉ có ba chân, một chân trước bên phải nó co lên như bị đau. Thấy tội nghiệp muốn giúp nó nhưng không làm được gì.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s