Tưởng như xuân về

Hôm qua trời ấm, lên đến 64 độ. Một vài cây đào đã thấy nhú nụ hoa. Trên thảm cỏ đã có người ra nằm phơi nắng. Ở trong rừng dấu vết mùa đông vẫn còn. Trên bến sông, suốt ngày người ta đi tìm một người bị trôi sông.

16 thoughts on “Tưởng như xuân về”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s