8 thoughts on “Hoa năm trước và hoa năm nay”

    1. Chắc T. biết cách upload ảnh rồi chứ gì. Cứ upload tấtcả những hình ảnh T. muốn dùng, xong rồi dùng Ctrl Click chọn tất cả những tấm ảnh này (hay Shift Click cũng được) nó sẽ hiện ra dấu v check mark trên những tấm ảnh này. Click continue ở góc phải bên dưới màn ảnh. Chọn square tiles (bên cột phải) chọn ba tấm hay nhiều hơn tùy thích. Xong rồi click insert. Mình không dùng wordpress theo tiếng Việt nên không biết chữ tiếng Việt gọi là gì. T. làm thử nếu cần giúp gì thì nói nhé. Nó có nhiều feature khác, T. cứ chơi với nó sẽ có nhiều cái đẹp lắm.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s