hoa không tên3

Cúc dại, chắc thuộc họ aster chứ không phải dandelion. Hoa có cánh dày, rất bóng, chiếu sáng dưới ánh mặt trời thọat nhìn tưởng là hoa giả bằng nhựa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s