bồn nước bị vẽ bậy lên

Cuối một góc đường hiking ở hướng Bắc có một cái bồn chứa nước bị vẽ bậy bạ lên vách bồn. Người ta sơn bít rồi cũng bị vẽ lại. Thường những chỗ bị vẽ bậy người ta hay dùng chữ tục, tôi tự hỏi tại sao? Sao không dùng sơn màu vẽ cái gì đó hay chữ gì khác. Tại sao người ta lại ám ảnh với hành động giao cấu và bộ phận sinh dục?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s