gặp anh cẩu giữa rừng

Hôm ấy có lẽ vì trời ấm nắng đẹp nên có rất nhiều người dẫn chó đi rừng để dạy chó biết nghe lời chủ. Bình thường người ta cũng hay dẫn chó đi dạo cho chúng được vận động mà bớt béo phì đi. Tôi gặp rất nhiều chó rất béo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s