ramps tỏi hoang

Cây này là ramps, một loại củ hành dại, lá có mùi củ hành, rễ là củ hành bé tí, chúng mọc rất nhiều thành những bãi hoang xanh um. Tôi gặp một đôi trai gái rất trẻ, chừng hơn hai mươi. Cả hai hí hoáy đào xới. Hỏi thì họ cho biết tên và công dụng của ramps. Họ dùng như là củ hành, chiên xào, cho vào trứng và thức ăn. Rất thịnh hành ở vùng New York nhưng chẳng biết khúc nào của NY vì cái tiểu bang này rộng lớn vô cùng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s