rắn

Tôi bước phăm phăm thì ông Tám ngăn lại, bảo là suýt tí nữa là tôi đạp lên con rắn. Xứ lạnh mà cũng có rắn thì cũng là chuyện hơi lạ. Con rắn có vẻ không sợ người hay vì đang cơn sưởi nắng ấm áp hạnh phúc nên chẳng chịu bò đi. Tôi lấy gậy hiking gõ nhè nhẹ lên mặt đất để đuổi nó đi nhưng nó lười biếng uể oải. Chập sau mới chậm chạp bò vào trong bụi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s