Hồ nước suối Barton

Kể từ khi từ Texas trở về, New Jersey ngày nào cũng mưa. Ứơt át lạnh lẽo xám xịt, tôi thèm được đi bộ trong nắng ấm biết bao nhiêu. Thời tiết này làm tôi buồn ngủ và lười biếng.

Chúng tôi được người ở Austin đưa đi viếng hồ nước được ngăn lại từ suối Barton (Barton Springs). Bình thường, nếu tự chọn chắc tôi sẽ không đến viếng chỗ này vì tôi nghĩ chẳng có gì để hấp dẫn tôi, nhất là lúc trời không nóng mấy. Tôi vốn không ưa nước lạnh, nếu xuống nước chắc là phải là loại spa với nước nóng thật nóng.

Suối Barton vốn là mạch nước ngầm Edwards Aquifer, chảy qua vùng đá vôi. Suối được ngăn lại làm chỗ tắm cho nam thanh nữ tú. Nơi đây có một loại lươn đặc biệt. Lươn mù mắt. Trên bờ rất nhiều cô gái đẹp cởi trần. Hồ có người canh, vào cửa giá dành cho các vị lão thành là một đồng hay ba đồng gì đó tôi không nhớ vì nhiều người tranh dành trả tiền. 🙂 Nước suối có nhiệt độ từ 68 độ F đến 72 độ F. Bạn tôi ba người nhào xuống nước quẫy lội cười vui như trẻ nít. Tôi ngồi trên bờ trông chừng (ba đứa) trẻ em đang nô đùa dưới nước và chụp ảnh. Bây giờ ngồi đây tôi thấy tiếc đã không chụp đá vôi chung quanh hồ.

 

3 thoughts on “Hồ nước suối Barton”

      1. nước chô~ đó mùa hè tắm thì đã, chớ mùa này thì chắc cũng còn hơi lành lạnh. Mà mọi khi đến đó, DQ cũng ngồi trên bờ ngắm cảnh thôi chớ có nhảy xuống tắm đâu. Còn đám nhỏ thì khoái lắm.

        Liked by 1 person

Comments are closed.