Thánh Michael chiến đấu với Lucifer

Ảnh chụp lâu rồi, từ hồi gần cuối tháng 4, ở Austin. Hôm nay lôi ra đăng lên, một phần vì bận quá không có thì giờ viết, một phần vì khô khan cạn kiệt không nghĩ ra chuyện gì hay ho để viết.

Vả lại bất cứ câu chuyên gì cũng trở nên tầm thường xa xỉ lãng phí thì giờ và sự chú tâm của người đọc trước tình hình sôi sục ở Việt Nam. Không biết nói gì nhắn gì với các bạn, tôi chỉ cầu mong các bạn được bình yên.

Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.

Charles Umlauf (1910-1994), chủ nhân của khu vườn điêu khắc đã dâng tặng tài sản, bao gồm 168 pho tượng điêu khắc cho thành phố Austin. Khách vào xem chỉ trả một giá tượng trưng. Umlauf được nhiều giải thưởng kể cả giải Guggenheim Fellowship.

Pho tượng này dựa vào một chi tiết trong Kinh Thánh, Thánh Michael dẫn đoàn quân của Thượng Đế đánh bại quân đội của Lucifer đuổi quỉ dữ ra khỏi Thiên Đàng. Umlauf tạc tượng của Thánh Michael và Lucifer có vẻ trẻ trung và rắn chắc với bắp thịt cuồn cuộn có lẽ muốn gợi ý người xem là thần thánh hay quỉ quái đều có thể xuất hiện với bất cứ hình dáng nào.

3 thoughts on “Thánh Michael chiến đấu với Lucifer”

  1. Mọi sự xảy ra quanh mình làm mọi ý tưởng trở thành vô nghĩa – hành động không được khó chịu sao đó Tám ơi! Mà nếu có đang trong dòng nước ấy mình làm được gì hơn nhỉ .
    Cầu sao có nhiều Thánh Michael xuất hiện cho dân chúng mình nhờ Tám nhé .
    Bây giờ mình chỉ biết hít vào thở ra để khỏi lên máu –

    Liked by 2 people

Comments are closed.