Cánh đồng hoa trong thành phố

Từ cửa sổ nơi tôi làm việc nhìn xuống thấy cánh đồng lấm tấm hoa trắng hôm trước hôm nay hoa đã lên cao và có thêm màu vàng. Buổi trưa tôi đi ngang cánh đồng hoa, thấy có cả hoa đỏ.

3 thoughts on “Cánh đồng hoa trong thành phố”

Comments are closed.