Fudo Sargent Juniper

Chuyện xưa kể rằng cái cây này đã hằng mấy trăm năm, ở cạnh một ngôi nhà trên núi, ngó xuống dòng sông Ikotawa, bị ông Tahei bứng đi năm 1858. Nó trở thành tài sản, nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Bonsai nổi tiếng Kyuto Murata. Cây này chết năm 1971 chỉ vài năm sau khi được tặng cho Hoa Kỳ. Tính theo đường vân của cây, người ta ước đoán cây này được 800 năm. (Thế mới thấy, cái gì vào tay người Mỹ cũng chết cả), nói tầm xàm nên xin rút lại đoạn nằm trong ngoặc đơn, định dùng strikethrough nhưng không được. Xin lỗi người Mỹ 🙂

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s