trăng thu sáng rực trên đỉnh núi

Trăng thu chiếu sáng trên đầu núi, phải chăng nàng Nguyệt muốn ta đếm xem có bao nhiêu chiếc lá đỏ của mùa thu đã rơi. Bài thơ thấy dán trên tường của nhà triển lãm bonsai.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s