Lưới Mưa – Trầm Tích Biển

Thơ Đoàn Minh Đạo

Tôi biết mình không có năng khiếu sáng tác thơ nên tự giới hạn không bàn luận hay bình phẩm về thơ. Nhà thơ Đoàn Minh Đạo có nhã ý tặng hai tập thơ Trầm Tích Biển và Lưới Mưa nên tôi đọc lai rai mỗi ngày một vài đoạn vừa xong tập thứ nhì (Lưới Mưa). Nhà thơ có nói trước là có một số bài thơ trong hai tập thơ này đã xuất hiện trên trang mạng văn chương Gió O, và blog Phố Văn; và tôi cũng nhận ra một bài quen thuộc.

Thơ của ông khó đọc, đòi tôi phải đọc chậm lại và suy nghĩ. Phải nói đây là thơ mới, nó khác hẳn những bài thơ tôi đã đọc,  không vần điệu tuy vẫn có nhạc điệu bổng trầm. Cách dùng chữ của ông cũng rất khác. Mạnh bạo như trong bài Lưới Mưa, tựa đề được dùng cho nguyên tập thơ. Những chữ dập, bung, tung, bật như muốn phá tan cái “kềm tỏa năng lưu khách” của cơn mưa.

Bài thơ tôi thích nhất ở trang 41 Dạo Một Khúc Nam Blues. Bài thơ có ba khổ và một đoạn dịch. Ông cũng là người dịch thơ rất hay. Chữ reconciled ông dịch là bình hòa thật làm tôi bái phục. Tôi chỉ đăng khổ thơ đầu.

dạo một khúc nam blues

Và đây là ảnh bìa của hai tập thơ. Bìa đẹp, nghệ thuật.

Muốn liên lạc xin mời bạn đọc viếng facebook của Vinh Đoàn 

2 thoughts on “Lưới Mưa – Trầm Tích Biển”

  1. Nàng nhận xét đúng lắm!. Riêng A thì đọc và tự hỏi, phải chăng cuộc gặp gở chỉ thoáng qua như cánh chim vào một mùa thu và một ngày, gặp một ai đó khiến ký ức của tác giã quay về, nhưng tiếc thay người gặp sau không là nàng thuở trước ???

    Liked by 1 person

Comments are closed.