dâu hoang

Dâu dại hai tuần trước (hôm nay là July 29, 2016) đã chín đầy. Tôi cứ thỉnh thoảng ngừng lại hái một trái ăn. Thường thì nó chua, nhưng thỉnh thoảng gặp một trái ngọt làm cho tôi phát nghiện. Dù bạn đọc đã nhắc nhở, nhưng tôi không cưỡng được, cứ nhìn thấy một vạt rừng đầy trái raspberries là tôi lại muốn ngừng lại hái trái. Có cả mulberries nhưng ít hơn. Và bây giờ thì đang mùa blueberries. Tôi thấy nhiều nơi đã ra trái.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s