Tranh chụp bằng phone app

Thấy hai người họ nói qua nói lại, dùng Prisma app, biến ảnh thành tranh.

Hai người này chụp ảnh đẹp tôi hay liếc ngó ảnh của họ lâu rồi. Tôi download prisma, thấy nó installed mà không thấy hiện ra cái app. Thử dùng tablet thì thấy app Prisma  mà không thấy trên phone. Hì hục mãi thì khám phá ra mình disable Google Play Service. Đúng là cà từng.

Rồi thì cũng dùng được Prisma. Ảnh chụp ở công viên Military Park, bồn hoa, và chùm hoa impatient màu hồng ở sát mặt đất, bên cạnh cái hộp cable hay wifi hay đèn gì đó, nhìn giống như cái hộp thư. Giống những bức họa impressionism.

Tôi sắp vượt mức dùng data của tháng. Vậy mà mải mê chơi cái app không để ý. Tại hai người đó nhen.

6 thoughts on “Tranh chụp bằng phone app”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s