Buổi sáng đi bộ ở một góc nhỏ của Toronto

Buổi sáng thức dậy đi bộ. Ông Tám đứng dang tay bảo tôi chụp ảnh cái bóng. Tôi không hiểu ý nên chụp sai hết mấy lần. Đến tấm này là vừa ý ngài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s