Chớm thu

Chỉ cần một đêm hơi lạnh đã thấy lá bắt đầu đổi màu. Dường như cố gắng tận hưởng những ngày cuối hè, trước khi học sinh bắt đầu đi học trở lại, và thời tiết mát mẻ, mọi người đi hiking. Hôm qua gặp người đi trên đường trong rừng, tôi đếm được sáu mươi lăm người, không kể số người gặp lại hai lần.

7 thoughts on “Chớm thu”

      1. Cháu nghi sắp tới và bây giờ Trance sẽ là chủ đề cốt yếu mà cháu tập trung viết nhiều nhất ở Blog này. À, nếu cô rảnh thì thử nghe Reach Me nhé. Cháu đang rất rất fall in love với bài này.

        Liked by 2 people

  1. Những người mê lá thu ở vùng Toronto đang xì xào rằng năm nay, với mùa hè hạn hán lịch sử, sợ lá sẽ rụng tuốt, không kịp màu mè gì.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s