Khi lười

Tôi đang cơn lười chẳng muốn làm gì cả. Trong chỗ làm có ba người về hưu từ bây giờ đến giữa tháng 10. Tôi còn 700 ngày là đến lúc.

Ảnh bên trên, đến nhà người trong họ thấy bộ sưu tập các loại đàn, rất đẹp. Ra phố thấy hai chiếc xích lô chưng trong thương xá Hong Kong, được cùm khóa cẩn thận. Và một đóa sen đất ở trong sân nhà của một người quen khác.

2 thoughts on “Khi lười”

Comments are closed.