Buổi chiều bên ngoài Quốc hội

Tôi không thể nào khen hết cái đẹp của thành phố Ottawa. Phải công nhận đây là một thành phố rất dễ dàng cho du khách đến xem. Hầu hết thắng cảnh của thành phố đều qui tụ vào một nơi, du khách có thể đi bộ từ nơi này sang nơi khác dễ dàng. Thành phố thật tráng lệ với những lâu đài nguy nga, vĩ đại.

2 thoughts on “Buổi chiều bên ngoài Quốc hội”

    1. May be in November if not next year summer I can visit Montreal and sure, Quebec. They are on my list. I only hesitate a bit because I can’t speak French.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s