mot-phan-ben-ngoai-cua-dinh-quoc-hoi-nhin-thay-ba-trong-bon-con-grotesque-cua-thap

Một phần của đỉnh tháp Hòa Bình với ba trong bốn con grotesque. Tháp được xây từ băm 1919 đến 1927 để tưởng niêm hơn 65 ngàn quân nhân chết trong Thế Chiến thứ Nhất.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s