tran-nha-voi-nhung-huy-hieu

Huy hiệu trên trần nhà. Hướng dẫn viên có giải thích nhưng tôi không nhớ đó là huy hiệu của tiểu bang hay của các vị lãnh tụ vua chúa bá tước công tước của triều đại anh

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s