Hài cú mùa thu của Buson

I go,
you stay;
two autumns.

Ta đi
Người ở lại;
Hai mùa thu 

Coolness-
the sound of the bell
as it leaves the bell.

Hơi lạnh-
Tiếng chuông
Khi rời khỏi chuông

Autumn evening-
there’s joy also
in loneliness.

Chiều thu
Có niềm vui
Trong nỗi quạnh hiu

Chrysanthemum growers-
you are the slaves
of Chrysanthemums.

Hỡi người trồng hoa cúc
Các người là nô lệ
Của hoa cúc.

2 thoughts on “Hài cú mùa thu của Buson”

Comments are closed.