hai-con-nai-o-sau-nha-sang-hom-qua

Hai con nai ở sân sau nhà sáng Chủ Nhật 23 tháng 10 năm 2016. Thật ra một đàn nai có đến 7 hay 8 con ở rải rác. Xa nên ảnh chụp không rõ và tôi mở cửa bước ra sân, bị động đàn nai bỏ chạy tán loạn hết.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s