Hoa cúc và mùa thu

cúc đại đóa vàng.jpg

Lighting the lantern
the yellow chrysanthemums
lose their color.

thắp lửa đèn lồng
những đóa cúc vàng
bị át màu. 

Cám ơn bác Tr. Hồi sáng dịch ba chớp ba nhoáng để đi làm. Chiều về sửa.

den-long
Stone lantern

Autumn evening
there’s joy also
in loneliness

Chiều thu
Có niềm vui
trong nỗi cô đơn

Buson

cuc-dai-doa-mau-tim

When the winter chrysanthemums go
there’s nothing to write about
but radishes

Khi mùa đông hoa cúc đã tàn
chẳng còn gì để làm thơ
ngoài củ cải

What voice,
what song, spider
in the autumn wind?

Giọng hát ai
bài hát nào, nhện
trong gió thu?

Basho

cuc-dai-doa-trang

We humans
squirming around
among the blossoming flowers

loài người chúng ta
xúm xít bu quanh
giữa rừng hoa nở

Autumn evening
It’s no light thing
being born a man

Chiều thu
Không phải chuyện tầm thường
sinh ra là đàn ông

Issa

2 thoughts on “Hoa cúc và mùa thu”

Comments are closed.