2 thoughts on “Trung Quốc là kẻ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ”

  1. Thực sự thì cháu thấy cái viễn cảnh Trung Cộng nuốt cả châu Á và làm bá chủ thế giới đang đến rất gần. Trump khó bề làm nên chuyện khi mà Hoa Kỳ hiện đang chia rẽ, rối ren, còn ông Tập Cận Bình hiện đang vào giai đoạn đỉnh cao quyền lực sẵn sàng đè bẹp tất cả để thực hiện chủ nghĩa bá quyền.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s