2 thoughts on “Trung Quốc là kẻ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ”

  1. Thực sự thì cháu thấy cái viễn cảnh Trung Cộng nuốt cả châu Á và làm bá chủ thế giới đang đến rất gần. Trump khó bề làm nên chuyện khi mà Hoa Kỳ hiện đang chia rẽ, rối ren, còn ông Tập Cận Bình hiện đang vào giai đoạn đỉnh cao quyền lực sẵn sàng đè bẹp tất cả để thực hiện chủ nghĩa bá quyền.

    Liked by 1 person

Comments are closed.