Mùa thu và bí

Chùm ảnh này tôi chụp từ hồi 25 tháng 10, 2016. Đi chơi New York Botanical Garden. Mùa thu là mùa thu hoạch bắp và bí của thổ dân Mỹ ngày xưa. Ngày nay người ta có thú trồng bí khổng lồ để đem thi. Những quả bí này có quả lên đến 2500 lbs.

10 thoughts on “Mùa thu và bí”

  1. Trái bí xám và uyên ương em mới thấy lần đầu tiên. Còn trái bí có những ô hình thoi là họ khắc lên hả chị?

    Liked by 2 people

  2. Cuối tháng 10 (23/10), DQ cũng dẫn đám nhóc đi đến chỗ Pumpkin Patch để lựa bí, thấy nhiều trái bí bự thiệt bự, dám chừng 10 ng` khiêng hổng nổi á. Lúc đó đám nhỏ hỏi: bí này họ để làm gì? DQ trả lời: để làm xe cho công chúa lọ lem. 🙂 🙂

    Liked by 2 people

Comments are closed.