Mùa thu và bí

Chùm ảnh này tôi chụp từ hồi 25 tháng 10, 2016. Đi chơi New York Botanical Garden. Mùa thu là mùa thu hoạch bắp và bí của thổ dân Mỹ ngày xưa. Ngày nay người ta có thú trồng bí khổng lồ để đem thi. Những quả bí này có quả lên đến 2500 lbs.

10 thoughts on “Mùa thu và bí”

  1. Cuối tháng 10 (23/10), DQ cũng dẫn đám nhóc đi đến chỗ Pumpkin Patch để lựa bí, thấy nhiều trái bí bự thiệt bự, dám chừng 10 ng` khiêng hổng nổi á. Lúc đó đám nhỏ hỏi: bí này họ để làm gì? DQ trả lời: để làm xe cho công chúa lọ lem. 🙂 🙂

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s