Chúc một ngày gà tây vui vẻ

don-doc

Hôm bữa đi chơi ở New York Botanical Garden thấy có con gà tây đứng cú rũ trước cửa một trạm chăn nuôi săn sóc chim thú. Chẳng biết nó có đau yếu gì không mà đứng một cách buồn bã như thể chờ được giải thóat. Tiếc là tôi chụp dở chỉ có một tấm mà lại hơi mờ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s