Chúc một ngày gà tây vui vẻ

don-doc

Hôm bữa đi chơi ở New York Botanical Garden thấy có con gà tây đứng cú rũ trước cửa một trạm chăn nuôi săn sóc chim thú. Chẳng biết nó có đau yếu gì không mà đứng một cách buồn bã như thể chờ được giải thóat. Tiếc là tôi chụp dở chỉ có một tấm mà lại hơi mờ.