Bài sonnet tình yêu thứ 89 của Pablo Neruda

Love Sonnet LXXXIX by Pablo Neruda

Bài sonnet tình yêu thứ 89 của Pablo Neruda

When I die, I want your hands on my eyes:
I want light and wheat of your beloved hands
to pass their freshness over me once more:
I want to feel the softness that changed my destiny

Khi tôi chết, tôi muốn bàn tay em vuốt mắt
ánh sáng và lúa mì đượm bàn tay yêu dấu của em
mùi tươi mát truyền sang tôi thêm lần nữa
Tôi muốn cảm nhận sự dịu dàng thay đổi định mệnh của tôi

I want you to live while I wait for you, asleep.
I want your ears strill to hear the wind, I want you
to sniff the sea’s aroma that we loved together,
to continue to walk on the sand we walk on.

Em hãy sống khi tôi chờ em, trong giấc ngủ
Hãy lắng nghe tiếng gió,
Hãy ngửi lấy mùi biển chúng mình cùng yêu
Tiếp tục bước đi trên bãi cát chúng mình cùng bước

I want what I love to continue to live
and you whom I love and sang above everything else
to continue to flourish, full-flowered:

Tôi muốn điều tôi yêu tiếp tục sống
em, người tôi yêu, tiếp tục ca hát và trên hết
hãy tiếp tục thắm tươi như hoa nở đến trọn vẹn sắc hương.

so that you can teach everything my love directs you to
so that my shadow can travel along in your hair,
so that everything can learn the reason for my song.

để em truyền dạy tất cả những điều
         tình yêu của tôi đã hướng dẫn em
để linh hồn tôi mãi phiêu du với mái tóc em,
để cuộc đời hiểu được vì sao tôi viết bài ca này

5 thoughts on “Bài sonnet tình yêu thứ 89 của Pablo Neruda”

  1. Thực phẩm chính của người phương tây là lúa mì, và gần như không hề thiếu trên bàn ăn được chế biến từ lúa mì.
   Người mình thường ngợi ca đồng lúa vàng (gạo, cơm) trong ca từ, văn, thơ. Một hình ảnh đẹp mà mọi người ôm ấp.

   Liked by 3 people

 1. “Tôi muốn điều tôi yêu tiếp tục sống
  em, người tôi yêu, tiếp tục ca hát và trên hết”
  Nhưng với H.A phải sửa lại như lời anh ấy nói
  Tôi muốn điều tôi yêu tiếp tục sống
  em, người tôi yêu, tiếp tục đi ngắm cảnh đất trời muôn nơi

  Liked by 1 person

Comments are closed.