Đầu năm

chuc-mung-nam-moi-2017

Tôi thích những cái bắt đầu. Đầu ngày thức sớm viết vài câu. Đầu tuần. Đầu tháng. Đầu năm. Bắt đầu những cái mới. Bỏ lại sau lưng những thói hư tật xấu. Bỏ lại sau lưng những điều không như ý. Dự tính những chuyện sẽ làm trong năm mới.

Chúc các bạn và gia quyến, năm mới ngày nào cũng có niềm vui. Tìm thấy hạnh phúc trong những lúc bình thường nhất. Năm con gà ngày nào gà cũng đẻ trứng vàng. Tùy theo bạn định nghĩa thế nào là trứng vàng. Sức khỏe, việc làm, tình yêu, gia đình, bạn bè, mọi sự vạn an và như ý.

 

13 thoughts on “Đầu năm”

  1. Chúc cho cô Tám luôn học thêm được nhiều điều hay, đi thêm được nhiều chỗ lạ, gặp thêm được nhiều người thú vị, và quan trong nhất: viết đều tay 😀

    Liked by 2 people

Comments are closed.