Đầu năm

chuc-mung-nam-moi-2017

Tôi thích những cái bắt đầu. Đầu ngày thức sớm viết vài câu. Đầu tuần. Đầu tháng. Đầu năm. Bắt đầu những cái mới. Bỏ lại sau lưng những thói hư tật xấu. Bỏ lại sau lưng những điều không như ý. Dự tính những chuyện sẽ làm trong năm mới.

Chúc các bạn và gia quyến, năm mới ngày nào cũng có niềm vui. Tìm thấy hạnh phúc trong những lúc bình thường nhất. Năm con gà ngày nào gà cũng đẻ trứng vàng. Tùy theo bạn định nghĩa thế nào là trứng vàng. Sức khỏe, việc làm, tình yêu, gia đình, bạn bè, mọi sự vạn an và như ý.

 

13 thoughts on “Đầu năm”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s