Tuyết đầu năm 2017

Tôi không định chụp ảnh tuyết cũng lười chẳng muốn viết gì. Tuy nhiên sáng hôm qua thấy nắng ban mai trên cánh rừng sau nhà đẹp quá, mà cell phone chụp không được như ý nên xách máy cũ (Canon PS S5) ra nháy đại mấy tấm để làm cho đầy trang trong khi lười viết.

Tuyết chỉ bám được một vài giờ, nắng lên tuyết tan rơi xuống lả tả. Thỉnh thoảng gió lay, lại một trận mưa tuyết, những cụm tuyết to có khi bằng bàn tay. Trời rất lạnh dù nắng chan hòa. Chung quanh tôi không khí êm ả, tinh khiết.

Trong ba nhà thơ nổi tiếng về hài kú, Basho, Buson,  và Issa; ông Issa làm thơ thế tục hơn hai ông kia.

Writing shit about new snow
for the rich
is not art

Viết nhảm về tuyết đầu mùa
cho nhà giàu
không phải là nghệ thuật

Pissing in the snow
outside my door —
it makes a very straight hole

Tè một phát trên tuyết
ngay bên ngoài cửa 

thành một lỗ thẳng băng

Tôi ngạc nhiên. Ở chỗ: thơ là như vậy đó sao? Có người làm thơ như vậy. Có người chép lại in ra. Có người đọc và đăng lại lên blog.

5 thoughts on “Tuyết đầu năm 2017”

  1. Khi tất cả ai cũng đều trần tục,thì thánh thiện chỉ là tì vết. Khi nhà thơ muốn tả chân thánh thiện theo hướng trần tục của “Nhân chi sơ bổn thiện”.

    Liked by 1 person

Comments are closed.