Ẩn ý

Hãy tưởng tượng đón xe tắc xi và tài xế là thi sĩ. Bạn có thể nói, “đọc cho tôi nghe một bài thơ rồi chở tôi đến Costa Rica.” Lúc lái xe đi.

Hãy tưởng tượng bước vào xe tắc xi, tài xế quả thật là thi sĩ. Bạn có thể trích dẫn thơ của Robert Penn Warren mà không cảm thấy lố bịch: “Bác tài, bác có biết, thật sự thật sự biết da thịt là gì không?”

Hãy tưởng tượng bước vào xe tắc xi, ở thành phố Saskatchewan trời đang đổ tuyết, và tài xế chưa kiếm được đồng nào. Tuyết tiếp tục rơi và cả hai người bị mắc kẹt trong xe, thơ không thể mang bạn đến nơi nào nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Hãy tưởng tượng đột nhập vào tắc xi, và thấy hai người đã chết cứng. Bạn nhìn hết người này đến người kia như thể thấy rằng lần đầu tiên cuộc đời có ý nghĩa, ý nghĩa bị che lấp, và đó không phải là một thứ cơ hội đầy khủng khiếp.

Dịch và đổi thơ thành văn xuôi.

Susan Musgrave
Hidden meaning

Imagine hailing a taxi
and the driver is a poet.
You could say, “Tell me a poem
and take me to Costa Rica.
As you drive away.

Imagine getting into a taxi
where the driver is a real poet.
You could quote Robert Penn Warren
without feeling ridiculous: “Driver,
do you truly, truly know what flesh is?”

Imagine getting into a taxi
and its’s snowy Saskatchewan
and the poet has not made a dollar.
The snow goes on falling
and now you’re both stuck in it; poetry
gets you nowhere faster than anything.

Imagine breaking into a taxi
and finding two poets frozen together.
You’d look at one another as if the world
had meaning for the first time, hidden
meaning, and wouln’t it be a kind
of terrible occasion.

1991