Đòi lại nước Mỹ

  • Quan người da trắng chỉ tay vào một gia đình người di dân, phán: “Đã đến lúc chúng ta phải đòi lại nước Mỹ từ bọn di dân bất hợp pháp.”
  • Người bản địa (da đỏ) trả lời: “Tôi sẽ giúp các anh thu xếp quần áo đồ đạc.”

 

di-dan

2 thoughts on “Đòi lại nước Mỹ”

  1. Chỉ có điều là nếu lục địa Mỹ vẫn thuộc về thổ dân da đỏ, tức ko phải nước Mỹ giàu mạnh văn minh như hiện nay, thì không ai muốn thoát khỏi đất nước mình để đến đấy cả :))

    Liked by 2 people

    1. Chưa chắc à. Có nhiều người ở trong tình trạng chết chóc hỗn loạn, nếu thả họ lên đất Mỹ lúc hoang sơ chắc họ cũng dám đến ở lắm à, nếu họ có thể mang theo lương thực và vật dụng cần thiết. Nước Mỹ này rộng lớn đất đai còn bỏ trống rất nhiều.

      Liked by 2 people

Comments are closed.