Song ngữ

Dịch từ “Bi-lingual” của Andrei Codrescu.

Tôi nói hai thứ tiếng. Tôi học một trong hai ngôn ngữ này trong trạng thái vô thức, không bởi vì một lý do nào cả, trong một khoảng thời gian rất ngắn, bằng những cái nhìn thoáng qua, giữa những lần phản kháng lặng lẽ. Một ngôn ngữ là tiếng mẹ sinh ra, nhiều ít gì cũng chứa đựng sự suy nghĩ của tôi, bởi vì tôi dùng ngôn ngữ này khi đếm tiền lẻ trong siêu thị và sắp xếp những bài thơ đã được xuất bản của tôi cho thứ tự. Hai ngôn ngữ này như thể là ban ngày và ban đêm của riêng tôi. Cái ngôn ngữ mình biết mà không cần phải học là ban ngày, đầy ánh sáng và dễ dàng sử dụng. Ngôn ngữ ban đêm thì khó khăn hơn, phần lớn phải nương dựa vào trí nhớ và trí nhớ là một tờ giấy trắng bao la chứa đầy những thứ lố bịch. Ngôn ngữ học tập thụ đắc sẽ được lưu lại lâu dài dưới sự canh giữ của ngôn ngữ mẹ như một kẻ bị giam trong tù. Gần đây, ngôn ngữ học tập thụ đắc âm mưu chạy trốn mà tôi lại là người hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Nó dự tính sẽ trốn vào nửa đêm mang theo phần lớn trí não của tôi và sẽ quyết không bao giờ trở lại. Bài văn này được viết bằng ngôn ngữ học tập thụ đắc cũng là một phần của âm mưu: trong lúc ngôn ngữ mẹ đang (vào ngay lúc này!) dịch bài văn này, thì một phần lớn tư tưởng của tôi đã tự tách rời và đang trôi nổi trong không gian hoàn toàn tự do.